Faste udvalg

Spillerudvalg
Jack Pedersen
Stefan Johansen
Anders Kjeldsen eller Jesper Ramgaard
Sponsorudvalg
Benny Johansen
Jack Pedersen
Baneudvalg
Udliciteret til Jesper Friis, med Finn Pedersen og Henrik Wolfhagen som henholdsvis superviser og stamper
Cafeteria - og klubhusudvalg
Ulla Friis
Karna Bay
Winnie Styrk
Paul Erik Dyssegaard Styrk
Linda Rieb
Hanne Pedersen