Klubmestre

Triple (siden 1999):
2016: Aflyst
2015: Aflyst
2014: Birgit Tygesen, Birgit Auerbach og Paul-Erik Styrk Dyssegaard
2013: Aflyst
2012: Hanne Pedersen, Ulla Friis, Dan Auerbach
2011: Eva Dam, Thomas Kuster og Poul Mørkholt Jensen.
2010: Birgit Tygesen, Henrik Wolfhagen og Lars Friis.
2009: Dan Knudsen, Henrik Wolfhagen, Heinrich Wahl.
2008: Jesper Clemmensen, Daniel Clemmensen, Erik Frimand.
2007: Eva Dam, Poul Mørkholt Jensen og Dan Auerbach.
2006: Thomas Kuster, Sebastian Johansen og Benny Johansen
2005: Susanne Kjeldsen, Birgit Tygesen og Henrik Wolfhagen (senior),
         Mette Ryberg, Remi Johannesen og Jonas Johansen (junior)
2004: Susanne Kjeldsen, Thomas Kuster, Dan Knudsen (senior) - ingen junior
2003: Boris Kjeldsen, Sebastian Johansen, Casper Wolfhagen (senior) - junior aflyst
2002: Finn Pedersen, Jesper Poulsen, Frank Johansen (senior)
          Christian Kjeldsen, Jonas Johansen, Sandra Johansen (junior)
2001: Birgit Tygesen, Paul-Erik Styrk, Lars Friis (senior)
          Kennie Johansen, Christian Kjeldsen, Anders Kjeldsen (junior)
2000: Birgit Tygesen, Lars Friis, Henrik Wolfhagen
1999: Boris Kjeldsen, Benny Johansen, Thomas Kuster

Double (siden 1999):
2016: Birgit Tygesen og Christen Korsby
2015: Aflyst
2014: Birgit Auerbach og Paul-Erik Dyssegaard Styrk
2013: Aflyst
2012: Jesper Friis og Lars Friis
2011: Birgit Tygesen og Henrik Wolfhagen
2010: Poul Mørkholdt og Thomas Kuster
2009: Dan Knudsen og Paul-Erik Styrk.
2008: Dan Auerbach & Jack Ryberg Petersen
2007: Dan Auerbach & Lars Friis
2006: Lars Friis & Poul-Erik Dyssegaard
2005: Henrik Wolfhagen & Lars Friis
2004: Poul Mørkholt Jensen & Flemming Andreasen (senior), ingen junior
2003: Birgit Tygesen & Henrik Wolfhagen (senior), Remi Johannesen & Christian Kjeldsen (junior)
2002: Dan Knudsen & Thomas Kuster (senior), Christian Kjeldsen & Jonas Johansen (junior)
2001: Benny Johansen & Lars Friis (senior), Christian Kjeldsen & Kennie Johansen (junior)
2000: Benny Johansen & Lars Friis (senior), Christian Kjeldsen & Kennie Johansen (junior)
1999: Paul-Erik Styrk & Dan Auerbach (senior), Linda Christiansen & Jesper Friis (junior)

Single (siden 1995):
2016: Aflyst
2015: Aflyst
2014: Thomas Kuster
2013: Thomas Kuster
2012: Dan Auerbach (fotos)
2011: Thomas Kuster
2010: Thomas Kuster
2009: Birgit Tygesen
2008: Lars Friis
2007: Sebastian Johansen
2006: Benny Johansen (senior), Daniel Clemmensen (junior)
2005: Lars Friis (senior), Remi Johannesen (junior)
2004: Lars Friis (senior)
2003: Paul-Erik Dyssegaard Styrk (senior)
2002: Sebastian Johansen (senior)
2001: Flemming Andreasen (senior), Kennie Johansen (junior) og Mette Ryberg (yngre junior)
2000: Lars Friis (senior), Jonas Lindeløv (junior) og Christian Kjeldsen (yngre junior)
1999: Jack Ryberg Petersen (senior), Sebastian Johansen (junior) og Anders Kjeldsen (yngre junior)
1998: Lars Friis (senior), Frederik Johansen (junior) og Dannie Andreasen (yngre junior)
1997: Benny Johansen (senior), Casper Wolfhagen (junior) og Christine Wolfhagen (yngre junior)
1996: Jakob Lindeløv (senior), Casper Wolfhagen (junior) og Dannie Andreasen (yngre junior)
1995: Thomas Kuster (senior), Sebastian Johansen (junior)

Præcisionsskydning (siden 2002):
2015: Aflyst
2014: Ikke afholdt
2013: Birgit Tygesen
2012: Birgit Tygesen (fotos)
2011: René Madelung
2010: Lars Friis
2009: Lars Friis
2008: Henrik Wolfhagen
2007: Benny Johansen
2006: Birgit Tygesen
2005: Sebastian Johansen (senior), Remi Johannesen (junior)
2004: Jack Ryberg Pedersen (senior), Remi Johannesen (junior)
2003: Lars Friis (Satte undervejs ny klubrekord på 34 point) (senior) og Anders Kjeldsen (junior)
2002: Finn Pedersen (senior)

Ranglisteturnering (2009-2010)
2010: Albin Hoel
2009: Thomas Kuster

Ægteskabsturnering (1995-2006. Resultater siden 1999):
2006: Birgit Tygesen & Henrik Wolfhagen
2005: Hanne & Finn Pedersen
2004: Dina & Benny Johansen
2003: Birgit Tygesen & Henrik Wolfhagen
2002: Ulla & Lars Friis
2001: (står i glemmebogen)
2000: Ulla & Lars Friis
1999: Hanne & René Madelung

Doublepokalen (1999-2005):
2005: Sebastian Johansen & Henrik Wolfhagen
2004: Birgit Tygesen & Henrik Wolfhagen
2003: Jonas Johansen & Benny Johansen
2002: Dan Knudsen & Paul-Erik Dyssegaard Styrk
2001: Thomas Kuster & René Madelung
2000: Ulla & Lars Friis
1999: Ulla & Lars Friis

Løbende doubleturnering (1996-1998):
1998: Lars Friis & Jens Jørgen Nygaard
1997: Boris Kjeldsen & Thomas Kuster
1996: Casper Wolfhagen & Henrik Wolfhagen