Tuborg Fondet 10. oktober 2002

Denne dag overrakte Tuborg Fondets repræsentant, Finn Terkelsen, en check på 10.000 kr. til klubben. Støtten er givet til anlæg af vores nye baner. Klubben er Tuborg Fondet taknemmelig for denne gave.

Tuborg1.jpg Tuborg2.jpg
Tuborg3.jpg Tuborg4.jpg