Faste udvalg

Spillerudvalg
Jack Pedersen
Stefan Johansen
Jonas Johansen
Anders Kjeldsen
Sponsorudvalg
Benny Johansen
Jack Pedersen
Stefan Johansen
Baneudvalg
Udliciteret til Jesper Friis
med Finn Pedersen som superviser og Henrik Wolfhagen som stamper.
Cafeteria - og klubhusudvalg
Ulla Friis
Karna Bay
Winnie Styrk
Paul Erik Dyssegaard Styrk
Linda Reib
Vibeke Johansen